FilmClouds Projektstöd - Riktlinjer och villkor

Riktlinjer och villkor för FilmClouds projektstöd 

FilmClouds Projektstöd är ett stipendie som kan sökas av enskild fysisk person.

Riktlinjer 

Här följer ramarna ditt projekt ska passa inom för att vara aktuellt som mottagare av FilmClouds Projektstöd. Ytterligare information om projektstödet hittar du här.

1. Stöd/Stipendie tilldelas endast filmare (med filmare menas främst filmens regissör. Producent eller t ex fotograf kan söka ifall de har stort inflytande över den kreativa processen.) bosatt i Västra Götalandsregionen. Stipendier ges till fysisk person. Enbart privatpersoner kan söka stipendier. (Organisationer och föreningar kan alltså inte söka stipendiet).

2. Stöd/Stipendie tilldelas endast unga filmare som är 18-30 år. (Ej fyllt 31 år sista ansökningsdagen)

3. Stöd/Stipendie tilldelas främst semiprofessionella filmare. Med detta menas att du som filmare ska ha tidigare erfarenhet av filmproduktion, genom utbildning inom praktiskt film-/videoproduktion, tidigare arbete inom film eller av produktion av egna filmer.

4. Stöd/Stipendie kan endast sökas för kort spelfilm, experimentfilm och animerad film (max 15 min) och dokumentärfilm (max 60 min). Stöd kan ej sökas för musikvideor ( undantagna är musikdokumentär/berättelse utan promotionsyfte), reklam- eller informationsfilm.

5. Stöd/Stipendie kan även sökas för projekt som redan är påbörjade.

6. Om juryn står och väger mellan två projekt kommer det projekt där ett tydligt genusperspektiv speglas i filmens A-funktioner att väljas. Redovisa därför detta i din projektbeskrivning. FilmCloud följer Svenska Filminstitutets mål och strävar efter en jämställd fördelning av produktionsstödet inom kreativa yrkesroller i film.

7. Stöd/Stipendie kan endast sökas av FilmCloudmedlem här på filmcloud.se.

8. Stöd/Stipendie kan inte sökas till projekt som görs i samband med eller under en grundläggande filmutbildning. Var tydlig med ditt och ditt projekts förhållande till utbildning, ifall du går en utbildning då du söker. (Avslutar du en utbildning innan sommaren och din tanke är att spela in under sommaren, kan du naturligtvis söka.)( Juryn kan även komma att väga aspekten av att du som sökande befinner dig i ett filmsammanhang om de ställs inför valet att välja likvärdigt projekt där sökande som står utanför en filmutbildning.)

 
Villkor

Här följer det vi önskar av dig när du mottagit FilmClouds Projektstöd.  Ytterligare information om Projektstödet/Stipendiet hittar du här.

1. När projektet är färdigt önskar vi att du fyller i en återrapport.

2. FilmClouds önskar att logga och text om att man fått FilmClouds Projektstöd ska finnas med i filmens eftertexter samt i eventuellt marknadsföringsmaterial.

3. FilmClouds önskar att du skickar eller laddar upp en fil eller DVD med den färdiga filmen till oss. Se återrapport.