FilmCloud Cirrus

FilmCloud Cirrus kan inte sökas. Stödformen finns inte sedan 2015.

Sök istället K-Pengar från KulturUngdom!

Jenny Larsson regisserar under inspelningen av filmen "Något att berätta". Foto: Britt-Marie Dahlström

FilmCloud Cirrus var ett mindre produktions- och färdigställandestöd riktat till FilmCloudmedlemmar i åldern 18-30 år, boende i Västra Götalands län. Stödet söktes online på denna sida och man kunde då som mest beviljas 10 000 kronor. En av anledningarna till att stödet inrättdes var att det saknades ett mindre stöd som filmare mellan 26 år och 30 år kunde söka. Nu har KulturUngdom ändrat sina ålderskriterier på K-Pengar och det går nu att söka fram till den dag man fyller 30 år. FilmCloud har därför valt att avsluta FilmCloud Cirrus.

Idag kan du som är ung filmare Västra Götalandsregionen söka det lite mindre och fortlöpande ansökningsbara stödet K-pengar som hanteras av KulturUngdom och FilmClouds Projektstöd som nu kan sökas en gång om året.

Återrapport

Du som har fått ett stöd från FilmCloud Cirrus har fortfarande skylldighet att återrapportera.

Krav på dig som fått stödet:

  • När projektet är färdigt ska du fylla i återrapport.  

  • FilmClouds logga ska finnas med i filmens eftertexter samt i eventuellt marknadsföringsmaterial.

  • Skicka eller ladda upp en fil eller DVD med den färdiga filmen till oss.