Samproduktion Film i Väst

Utöver långfilm och tv-drama så samproducerar Film i Väst även kortfilm, framförallt i talangutvecklingssyfte. Varje år inkommer cirka 80 ansökningar, av dem investerar Film i Väst i ungefär 20 stycken. Målet är att främja regionala, semiprofessionella filmskapares möjligheter att utvecklas och etablera sig som professionella inom långfilm och TV-drama. Kortfilmsverksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet, bredd och förnyelse vad gäller form, innehåll, finansiering och spridning. Den ska leda till en utveckling av ny, ung talang, filmarbetare och produktionsbolag verksamma i Västra Götaland samt till en fortsatt framväxt av film- och medieindustrins infrastruktur i regionen.

Film i Väst samproducerar även kort dokumentärfilm, upp till 60 minuter, i talangutvecklingssyfte. Målet är att främja semiprofessionella filmskapares möjligheter att utvecklas och etablera sig som professionella inom långfilms- och TV-serieformatet. En producent med produktionsbolag kan ansöka om en samproduktionsinsats.

 

Vilka är bedömningskriterierna?
Film i Väst investerar i filmproduktioner som bedöms konstnärligt kvalitativa och publikt intressanta både nationellt och internationellt samt med potential för god publik exponering. Hänsyn tas till kulturell mångfald och jämställdhet (med målet 50/50-spridning bland författare, regissörer och producenter). Projektets ekonomiska och tekniska förutsättningar samt producentens förutsättningar att genomföra produktionen värderas också.

När går det att ansöka?
2018 är det fem deadlines:

  • 5 februari
  • 5 april
  • 1 juni
  • 30 augusti
  • 1 november

Svar på ansökan beräknas till sex veckor. 

Följande prioriteras:

  • projekt från upphovspersoner och produktionsbolag skrivna i/med säte i Västra Götaland, i första hand långsiktiga samarbeten
  • projekt som förlägger hela eller delar av produktionen till Västra Götaland
  • projekt med A-funktioner skrivna i och verksamma i Västra Götaland
  • ung talang
  • filmer för barn och ungdom

Vem kan ansöka?
För att kunna söka krävs att projektet har en producent eller produktionsbolag, som ansöker om en samproduktionsinsats. Film i Väst agerar som samproducent med krav på rättigheter och avkastning.

Film i Väst kan endast delta i produktioner som har annan finansiering, som insatser från SFI, SVT etc. Film i Väst betalar ej ut insats till privatpersoner. Det är möjligt att ansöka innan övrig finansiering är bekräftad. Film i Väst investerar maximalt 25 procent av filmens budget.

Växthusstöd till unga, mindre erfarna filmskapare delas ut via FilmCloud.  

Ansvarig för kortfilm på Kultur i Väst är Ami Ekström: ami.ekstrom@filmivast.se.
Mer information finns på www.filmivast.se/kortfilm.

 

 

Bild från Charlotta Millers "Svamp"