Biskops Arnö Dokumetärfilm

Kalenderdatum: 
2 maj 2019

Ansökningsdatum för 2020 kommer.

Biskops Arnö är en folkhögskola med två utbildningar i dokumentärt filmskapande - en grundkurs och en projektkurs. Utbildningarna riktar sig både till dig som vill satsa på en verksamhet som dokumentärfilmare och till dig som vill utveckla dig på ett konstnärligt plan.

Kursledarna är erfarna filmare och redigerare, som lägger stor vikt vid personlig handledning. Du har tillgång till teknik och redigeringar dygnet runt.

Studenterna i både grundkursen och projektkursen har en lång tradition att med utbildningen som stöd skapa kvalitativa och tänkvärda filmer som ofta får ett liv också efter utbildningen; på tv, festivaler, etc.

Se filmer som våra studenter gjort och läs mer om våra utbildningar på www.biskopsarnofilm.se