Ansökning FilmCloud Projektstöd Höst 2019

Ansök här till FilmClouds Projektstöd.

Sök innan den 16:e september 2019.
Du måste vara inloggad som medlem för att kunna fylla i formuläret. 

Ansökningsformulär

PERSONUPPGIFTER

xxxxxx-xxxx
Du måste vara skriven i Västra Götaland för att kunna få stödet.

ANSÖKNINGSUPPGIFTER

Beskriv kort vad din film handlar om.
Vi vill för urvalsprocessen gärna se något du gjort tidigare. Om du har ett lösenord till din din filmlänk så kan du skriva "_lösenord" efter din länk. Ex http://video/minfinafilm_lösen
Gör en kortfattad personbeskrivning där du berättar lite om din bakgrund, ditt nu och lite om hur du ser på dig själv framåt. Döp filen t ex CV Ditt namn. Endast pdf.
Om du söker för dokumentär så behöver du inte bifoga något manus. Antingen nöjer du dig med den beskrivning du har i din projektbeskrivning eller så skriver du ett synopsis som visar på ett tänkt innehåll. Endast pdf.
Din projektbeskrivning innehåller: Kort motivering till varför du söker, kort synopsis, en bakgrund till varför du vill göra projektet, en beskrivning av team, tillvägagångssätt, produktionsplanering, presentation av karaktärer och miljöer, kanske tankar kring det ämne som din film berör. Bifoga eventuellt bilder som förtydligar din projektvision. Endast ett dokument kan laddas upp. Endast pdf och döp filen med projekttitel. Max 50 MB.

Om du har problem med formuläret eller vill skicka in mer material än det finns funktioner till så kan du maila martin.hammar(@)kulturivast.se. Var tydlig med att skriva "FilmClouds Projektstöd" i ämnesraden.

Denna information du nu lämnar godkänner du att vi lagrar på Kultur i Väst. Vi kommer att dela viss kontaktinformation med våra partners i detta projekt och dela hela eller delar av din projektbeskrivning med jurymedlemmar. Ansökningar kommer att diarieföras vilket innebär att delar av din ansökan blir en offentlig handling. Du måste godkänna detta för att kunna söka stödet.