5 X Flykt

Kalenderdatum: 
18 dec 2017

Filmkurs för unga filmare som leder till att skapa fem kortfilmer på temat flykt.

Har du en berättelse?

Våren 2018 håller föreningen Filmbryggan en kurs för unga filmskapare i Göteborg. Projektet är en interkulturell filmkurs för unga vuxna och som flytt till Sverige och unga vuxna som vuxit upp här.

Vem: Du som är mellan 20 och 30 år kan söka till kursen. Tidigare erfarenhet av filmskapande är inte ett krav.

Vad: Under femton träffar får du träffa likasinnade med olika erfarenheter av flykt; från vardagen, hemmet och hemlandet till drömmarna, det nya livet och det nya landet. Tillsammans får ni verktygen att skapa fem kortfilmer på temat flykt.

När: Projektet pågår från januari till maj 2018. Kursen kommer hållas onsdagar 18-21 och/eller lördagar 13-16. (Du anger själv i ansökan vilka tider som passar dig bäst.)

Sista ansökningsdag: 18 december 2017.

Ansökan och mer information:www.5xflykt.se

Mer om projektet:

Filmkursen 5xflykt är en del av Västra Götalandsregionens kulturprojekt för att välkomna flyktingar. Insatserna ska bidra till att främja den interkulturella dialogen i Västra Götaland, enligt kulturnämndens riktlinjer för vidgat deltagande, och bidra till att människor på flykt känner sig välkomnade med kulturens och ideella insatsers hjälp. 

Filmbryggan har lång erfarenhet av utbildning för unga filmskapare. De har tidigare bedrivit Mobila filmskolan som gav ungdomar från olika kommuner och stadsdelar i Göteborg tillfälle att mötas för att tillsammans göra film. 

Projektledare är Rikard Björk. Björk är fotograf och skådespelare utbildad vid Teaterhögskolan i Göteborg. Han har vid sidan av sin professionella karriär arbetat med flertalet projekt med interkulturell inriktning och är sedan flera år flyktingguide för Göteborgs Stad.

Kontakt: Filmbryggan på Göteborg Studios Polstjärnegatan 14, 417 56 Göteborg

E-post: info@5xflykt.se Telefon: 0739-243632

5xFlykt är ett interkullturellt filmprojekt finansierat av Västra Götalandsregionen. Projektägare är föreningen Filmbryggan i samarbete med Fjärde väggen AB