PinWheel Film

Presentation: 

PinWheel är en regional distributionsarena som erbjuder västsvensk film på västsvenska biografer. Vi skapar goda förutsättningar för distribution av kortfilm gjord av den nya generationens filmskapare och möjliggör ​filmvisningar och regissörssamtal riktade till en bred publik både i och utanför storstaden.

Under hösten och vintern 2015/2016 genomfördes projektets pilotfas, då tolv västsvenska biografer anslöt sig till nätverket av visningsfönster. En mötesplats skapades i Folkets Hus Viktoriahuset i Göteborg. Där anordnas kortfilmsvisningar och samtal som inledning till varje programperiod/termin, varefter visade kortfilmer skickas på turné till övriga biografer, med erbjudande om bokning av regissörssamtal.

Verksamheten initierades av Folkets Hus Viktoriahuset i Göteborg och genomförs i samarbete med Folkets Hus och Parker, Folkets Bio Göteborg, Kultur i Väst och ABF Göteborg.

Under 2016 söker vi aktivt efter fler samarbetspartners, filmer och nya samtalsformer.

Följ oss på www.facebook.com/pinwheelfilm och kontakta oss gärna: info@pinwheelfilm.se

Företag: 
PinWheel Film
Hemsida: 
www.pinwheelfilm.se

Historia

Medlem i
3 år 10 månader

Ort:

Projekttyper: