Mimmi Lassen

Presentation: 

Nyexaminerade studenter från Valand, som vill göra film.

Filmografi: 
The New Beginnings
Någonstans
Utbildningar: 
Akademin Valand
Hemsida: 
www.vimeo.com/user89588377

Historia

Medlem i
9 månader 3 veckor

Yrkestitel:

Ort:

Projekttyper: