JosefineRapp

Utbildningar: 
Molkom Folkhögskola, skådespelarlinjen 1 och 2
Göteborg Universitet, Teaterstudier

Historia

Medlem i
6 månader 2 veckor

Yrkestitel:

Ort:

Projekttyper: