jonas myrstrand

FilmCloud om:

Jonas handleder på Studiocafé, Gothenburg Film Studios mötesplats. Läs mer om Studiocafé och dess handledningstider.

Presentation: 

filmare, filmcurator, se hemsidan för övrigt...

Filmografi: 
se hemsidan
Utbildningar: 
se hemsidan
Hemsida: 
www.studiojox.se

Historia

Medlem i
6 år 3 månader

Yrkestitel:

Ort:

Projekttyper: