Ingrid Thornell

FilmCloud om:

Ingrid är FilmKonsulent på Kultur i Väst och kan hjälpa FilmCloudmedlemmar med dokumentära idéer. Ingrid kan vägleda dig i ansökningsförfaranden och lotsa dig fram till möten med personer och organisationer som kan hjälpa till att stärka ditt projekt. 

Presentation: 

Filmkonsulent på Kultur i Väst

Hemsida: 
www.kulturivast.se/film

Historia

Medlem i
6 år 9 månader

Ort: