Två kvinnliga filmare sökes till dirigentprojekt

Forum:

Kultur i Västs projekt Dirigent söker två filmskapare som identifierar sig som kvinnor, som vill producera en 2–3 minuter lång film.

Dirigent är en dirigentkurs för kvinnor som startade sin första kursomgång 2014. 2015 fick projektet Västra Götalandsregionens jämställdhetspris. I augusti 2017 startade en andra kursomgång med åtta deltagare. Filmen ska blanda journalistiskt innehåll (korta intervjuer) med material som gestaltar känslan av att stå på pulten och dirigera en orkester. Syftet med filmen är att sprida kunskap om dirigentkursen, och att lyfta fram främst deltagare, men även i viss mån lärare och orkestrar. 

Filmen ska produceras under dirigentkursens orkesterpraktiktillfällen, den 24 januari i Stockholm (Blåsarsymfonikerna) och den 18 april i Falun (Dalasinfoniettan). Den ska vara klippt och färdig för publicering senast i augusti 2018.

Teknik i form av kamera och ljudutrustning finns att låna via FilmCloud (mer information om utrustningen finns här).

Ett arvode på 10 000 kr + moms per person bekostas av Kultur i Väst.  Kultur i Väst står för resor till och boende en natt i Stockholm och en natt i Falun i samband med orkesterpraktiktillfällena.

 

Ansökan ska innehålla information om vad du/ni gjort tidigare och en kortfattad beskrivning av den film du/ni skulle vilja göra inom ramen för uppdraget. Ge också en kort beskrivning av hur du ser att uppdraget skulle bidra till din/er utveckling som filmare. Det går även bra att skicka in en videopresentation i stället för text. Du/ni behöver kunna behärska foto, ljud och redigering, dock finns det möjlighet till introduktion till tekniken och handledning under processen. 

Kultur i Väst arbetar konstartsövergripande och har som uppdrag att främja unga filmare och skapa broar mellan olika konstnärliga uttryck. Denna utlysning är en del i detta uppdrag. 

Läs mer om Dirigent här: kulturivast.se/dirigent

Ansökan skickas till anette.huber@kulturivast.se senast den 5 december 2017.