Hjälp sökes...Betalning finnes!

Forum:

Den 30 januari har vi ett arrangemang på Bergakungen och behöver lite hjälp med att fixa scenen (sittplatser och lite allmänt). Tight om tid att fixa 7.30 -8.30 på morgonen och att riva 14.30-15.00 cirka. Kontakta mig Pia-Marie, Filmkonsulent på Kultur i Väst
0738-21 00 02 eller pia-mari.wehrling@kulturivast.se