Frame filmfestival söker filmare för dokumentation

Forum:

In English below

Frame filmfestival söker en-två personer som med en bra portion konstnärlig frihet vill producera 15 små filmer á 1 minut kopplat till Frame – både inför och under festivalen.

Dessa ska blanda journalistiskt innehåll med material som gestaltar känslan av festivalen. Syftet med filmerna är att sprida kunskap om festivalen, visa upp filmskapare (och andra personer) som är och har varit en del av Frame samt att de ska fungera som dokumentation och vara en del av festivalens historieskrivning.

Filmerna ska produceras april-maj och publiceras enskilt i sociala medier under våren och hösten 2017 och, om det finns möjlighet, klippas ihop till en film som ska vara max 15 minuter.

Teknik i form av kamera och ljudutrustning finns att låna via FilmCloud (mer information om utrustningen finns här). Ett arvode på 10 000 kr + moms bekostas av Kultur i Väst.

Ansökan ska innehålla information om vad du gjort tidigare och samt en kortfattad beskrivning av tre enminutersfilmer som du skulle vilja göra inom ramen för uppdraget. Det går även bra att skicka in en videopresentation istället för text. Du behöver kunna behärska foto, ljud och redigering, dock finns det möjlighet till introduktion till tekniken och handledning under processen. 

Ansökan skickas till info@frame.nu senast den 2 april.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Frame filmfestival are looking for one or two persons that are interested in producing 15 short films á 1 minute that relates to the festival.

These should mix journalistic content with images that mediates the feeling of the festival and you’ll have a big portion of artistic freedom. The purpose of the films is to spread information about the festival and display film makers (and others) that are and have been a part of Frame, as well as serve as documentation for the festival.

The films will be produced between April and May and published in social media during the spring and fall of 2017 and, if there is time, be edited into one single film no more than 15 minutes long. 

Equipment such as camera and sound gear can be borrowed through FilmCloud (read more information about that specific equipment here). Kultur i Väst will provide a fee of 10 000 SEK.

The application should contain information about your previous work and a brief description of three one-minute-shorts that you would like to do within the context of this assignment. You can also submit a video presentation instead of a written application. You’ll need to be able to handle both the camera and sound equipment as well as editing, but there is a possibility of an introduction to the equipment and feedback during the process. 

The application is to be sent to info@frame.nu, deadline is March 31st.