Stop-Motion teaser

Rörlig bilder är mer än bara konsumtion. De är också ett fantastiskt redskap för att skapa berättelser och på vår skola är berättandet kärnan i våra nprofil linjer på Nordiska folkhögskolan i Kungälv.