Filmläger i Halland

Filmläger för tjejer

En PR-film för en filmkurs i Halland.