Doc Lounge Göteborg

Presentation: 

Om Doc Lounge Göteborg
Doc Lounge Göteborg är en visningsklubb för nyproducerad dokumentärfilm och en del av det nordiska nätverket Doc Lounge. Vår vision är att bredda publiken för dokumentärfilm, inspirera till oväntade möten och skapa delaktighet genom intressanta diskussioner kring aktuella samhällsfrågor. Vi lägger stor vikt vid att nå en ny och bred målgrupp, att vara en plattform för kulturutövare och en självklar mötesplats för stadens invånare.

Vår verksamhet grundar sig i ett unikt filmvisningskoncept där vi varje vecka presenterar det senaste från dokumentärfilmsgenren i en kreativ och inbjudande miljö med bar och mat. Där adderar vi livemusik, intressanta samtal och andra kringarrangemang och låter interaktionen med publiken bli en stor och viktig del av kvällen. Kort och gott - världens bästa filmer och veckans skönaste häng!

Hemsida: 
doclounge.se/goteborg

Historia

Medlem i
3 år 10 månader

Yrkestitel:

Ort:

Projekttyper: