Ny mötesplats utan namn

dörr mötesplats

Invigning av ny mötesplats för unga filmare.

I film- och spelbyn Gothenburg Film Studios skruvas det i dagarna upp en ny dörr till en mötesplats för unga filmare. Här är tanken att unga med rörliga bilder som uttrycksmedel, ska kunna jobba med sina projekt, ha visningar, castings, delta i workshops och möta likasinnade, kanske med en kopp kaffe i handen. Lokalen ligger mitt i en miljö där såväl nya som redan etablerade produktionsbolag har sina verksamheter. Det finns dessutom tre stora filmstudios i omedelbar närhet till lokalen. - Här på området rör sig både etablerade med erfarenhet och unga med visioner, och genom att skapa denna mötesplats tror vi att det kan uppstå spännande möten och nya idéer, säger Marie Jansons, projektledare på Gothenburg Film Studios Development.

På samma våningsplan har samverkansinitiativet Collaboratory redan flyttat in. Collaboratory är en mötesplats och ett laboratorium med inriktning mot digitala medier, speldesign och teknisk innovation. - Det är på tiden att gränserna bryts ner, att kreatörer möts, delar resurser och verkar över disciplingränserna. Det är i skärningspunkten som nya innovationer och marknader föds, säger Jasmine Idun Lyman, grundare av Collaboratory.

Bakom mötesplatsen står ett flertal aktörer med uppdrag att stötta unga filmare; Gothenburg Film Studios Development, KulturUngdom, Filmbryggan (fd Bergsjöns Kultur- och Mediaverkstad) och FilmCloud. De kommer att stötta initiativ och idéer som kan fylla lokalen med innehåll, samtidigt som de förlägger både workshops och föreläsningar här. - Vi tror på kontinuitet. En workshop varje torsdag, säger Charlotta Miller, projektkoordinator på FilmCloud. - Dessutom kommer det finnas möjlighet till handledning och vägledning genom att samarbetsparterna är närvarande någon dag var i veckan, säger Erik Lundin, filmkonsulent på KulturUngdom. Mötesplatsen samarbetar även med aktörer som Frilagret och ABF Media Lab.

Den nya mötesplatsen invigs fredagen den 4 oktober klockan 17:00, i samband med Västsvenska Filmdagarna, och förutom skön musik bjuder vi även på en bit mat. På programmet står den officiella invigningen, men det finns också möjlighet att komma med förslag på vad denna nya mötesplats ska heta och vad den ska innehålla. -Vi vill gärna att de som ska använda mötesplatsen också är med och utformar lokalen de skall arbeta i. Det är ju de som vet bäst vilka behov unga filmare har,  säger Shaker K Tahrer från Filmbryggan.

Vill du redan nu ge förslag på vad mötesplatsen skall heta så lämna det här.