K-Pengar KulturUngdom

Stöd till ungas kulturskapande

K-pengar är stängt för 2019 

På grund av rekordstort söktryck är pengarna nu slut. Ansökningen öppnar åter i januari 2020. Sök då!

KulturUngdom delar årligen ut en miljon kronor fördelade på ca: 150 projekt initierade av unga mellan 13 och 30 år. Bor du i Västra Götaland kan du söka allt mellan en hundralapp och trettiotusen kronor. Hur mycket du får hänger bland annat på projektets storlek, ambitionsnivå och regionala koppling. Du kan söka för alla typer av kulturprojekt, t.ex. kortfilmer. Det är bara ideella projekt som stöds, så det går inte att söka pengar till teamets löner. Det är också viktigt att man inte söker mer pengar än man verkligen behöver.

 

Läs igenom vilka kriterier du måste uppfylla på KulturUngdoms hemsida, och fyll sedan i ansökningsformuläret. K-Pengars sida.

Beslut om ansökningar under 15 000 kr fattas löpande under året. Söker du mer än 15 000 finns några förbestämda datum under året då beslut fattas.