FILM:14 med fokus på ljud, börjar med stumfilm.

FILM:14 (förut kallad Filmglappet) är en nationell mötesplats för unga filmare, med mingel, samtal, föreläsningar och filmvisningar. Detta år fokuserar man särskilt på ljud och musik i film. Från Västra Götalandsregionen skickades sex filmare från FilmCloud.

Den första dagen började med en filmhistorisk odyssé från stumfilm till 30-tal, vilket var mycket intressant i flera aspekter. Dels är det en något som är outforskat i Sverige men också en period där stora förändringar sker; från ambulerande biografer med levande musiker till ljudfilm. Det är tydligen omtvistat huruvida musik användes under själva stumfilmernas visningar eller om musik spelades före och efter enbart för att locka publik. I början av ljudfilmens utveckling fick orkestermusikerna vara med under själva inspelningarna, då man inte kunde lägga på ljud i efterhand. Tänk att vara musiker och stå mitt i kylan i en skog!

Vi fick också göra oss bekanta med namn på kända kapellmästare under denna tid. Själv blev jag förvånad över namnet Otto Trobäck, kanske en släkting till Göteborgs symfonikers konsertmästare Sara Trobäck Hesselink? Denna föreläsning väckte också intressanta funderingar om relationen mellan film och musik. Vi gjorde ett spännande blindtest där vi först fick höra en låt till en svartruta och sedan skulle gissa hur bilden skulle se ut. Många gissade på vilda västern – och det stämde! Frågan man kan ställa sig är om det berodde på att musiken verkligen förmedlade en känsla av vilda västern, eller om man kände igen musiken från en annan film med liknande genre, alltså att man har lärt sig vad olika sorters musik representerar.

Senare på dagen fick vi bland annat besök av den Guldbaggebelönade regissören och manusförfattaren Lisa Langseth som står bakom filmen Hotel. Hon berättade mycket om ljudläggningen och kommunikationen mellan regissör, ljudläggare och kompositör. I hennes film användes en naturalistiskt ljudbild, där ljudsättaren omsorgsfullt spelade in ljud på rätt sätt för att förmedla rätt känsla. Den minimalsitiska idén att inte ha någon musik som styr tittarens känslor gör det hela mer naket, men är det mer berörande? Langseth berättade också mycket om sitt öppna förhållningssätt till sina skådespelare och gav konkreta tips på hur man kan jobba bättre i team.

Under dagen fanns flera filmpass med filmer från många olika regioner. Jag var överraskad över den höga konstnärliga kvaliteten och det fanns flera filmer som hade ett budskap som berörde på djupet. En av representanterna från FilmCloud, Naures Sager, visade sin kortfilm I am Reva som också har visats på Göteborg International Film Festival.

Adrian