Ammy Kjellsdotter Åström

Utbildningar: 
Konst, kultur och ekonomiprogrammet, Södertörns Högskola
Teater- och dansvetenskap, Stockholms universitet
Marknadskommunikation, Stockholms Dramatiska Högskola

Historia

Medlem i
6 månader 3 veckor

Yrkestitel:

Ort: