Alireza Ahmadi

Presentation: 

Jag heter Alireza Ahmadi 33 år gammal från Afghanistan .
Jag jobbade som Kameraman inom film branchin

Filmografi: 
Bio och Musicvideo
Utbildningar: 
Electronic Deplom
Hemsida: 
youtube. World channel reza ahmadi

Historia

Medlem i
9 månader 1 vecka

Yrkestitel:

Ort:

Projekttyper: